Thống kê thành tích - Quản lý giải đấu

Nguyễn Đình Tú Tài

Tú tài

88

Ngày sinh

**/**/****

Điện Thoại

**********

Vị trí

tiền đạo

Địa chỉ Email

**********

Vai trò

Vận Động Viên

Thống kê