VNPAY GAMES 2021

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Vương Hoàng Linh Hà Nội, Việt Nam

14 / 15
8 Đội 3778 lượt xem

Giai đoạn đấu vòng tròn: Có 2 bảng đấu và 12 trận đấu.
Giai đoạn loại trực tiếp: Có 4 đội vượt qua vòng bảng và 3 trận đấu.

Vòng
Bảng A
1 Vòng 1
09:30 26/12/2020
VNPAY
4 - 0
iCheck
2 Vòng 1
09:30 26/12/2020
DGL + VNNG
3 - 0
PHONG VŨ
1 Vòng 2
09:30 09/01/2021
VNPAY
1 - 2
DGL + VNNG
2 Vòng 2
09:30 09/01/2021
iCheck
2 - 0
PHONG VŨ
1 Vòng 3
09:30 16/01/2021
VNPAY
4 - 1
PHONG VŨ
2 Vòng 3
09:30 16/01/2021
iCheck
0 - 1
DGL + VNNG
Vòng
Bảng B
1 Vòng 1
09:30 26/12/2020
POS365
3 - 1
TEKO
2 Vòng 1
09:30 26/12/2020
MOBIO
0 - 1
VNTRAVEL
1 Vòng 2
09:30 09/01/2021
POS365
2 - 1
MOBIO
2 Vòng 2
09:30 09/01/2021
TEKO
0 - 2
VNTRAVEL
1 Vòng 3
09:30 16/01/2021
POS365
3 - 2
VNTRAVEL
2 Vòng 3
09:30 16/01/2021
TEKO
1 - 2
MOBIO
Vòng
Vòng 1
1 Bảng A
09:30 26/12/2020
VNPAY
4 - 0
iCheck

2 Bảng A
09:30 26/12/2020
DGL + VNNG
3 - 0
PHONG VŨ

3 Bảng B
09:30 26/12/2020
POS365
3 - 1
TEKO

4 Bảng B
09:30 26/12/2020
MOBIO
0 - 1
VNTRAVEL

Vòng 2
1 Bảng A
09:30 09/01/2021
VNPAY
1 - 2
DGL + VNNG

2 Bảng A
09:30 09/01/2021
iCheck
2 - 0
PHONG VŨ

3 Bảng B
09:30 09/01/2021
POS365
2 - 1
MOBIO

4 Bảng B
09:30 09/01/2021
TEKO
0 - 2
VNTRAVEL

Vòng 3
1 Bảng A
09:30 16/01/2021
VNPAY
4 - 1
PHONG VŨ

2 Bảng A
09:30 16/01/2021
iCheck
0 - 1
DGL + VNNG

3 Bảng B
09:30 16/01/2021
POS365
3 - 2
VNTRAVEL

4 Bảng B
09:30 16/01/2021
TEKO
1 - 2
MOBIO