Giải bóng đá Viên Du Cup mở rộng lần thứ IV năm 2020

Chia bảng đấu bóng đá sân 11 Nguyễn Cao Trí Viên Du, Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc

12 / 13
8 Đội 586 lượt xem

Thống kê tổng quát

  Giới thiệu về giải đấu

Bình luận