FANS CHAMPIONS LEAGUE III

Đấu vòng tròn | bóng đá sân 5 | | Sân Bóng Chảo Lửa, Phan Thúc Duyện, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0 / 91
14 3778

Giải cho phép đăng ký trực tuyến đến hết ngày 24/03/2019

Giải đấu yêu cầu số lượng thành viên mỗi đội ít nhất là 12, nhiều nhất là 14.
Ngày
Giờ
Phút
Giây