.......

Đấu vòng tròn bóng đá sân 5 Gia Nghĩa VIETBANK Tp.Hồ Chí Minh, Đường Cách Mạng Tháng 8, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0 / 45
10 Đội 0 lượt xem

Giải cho phép đăng ký trực tuyến đến hết ngày 31/05/2024

Giải đấu yêu cầu số lượng thành viên mỗi đội ít nhất là 5, nhiều nhất là 22.
Ngày
Giờ
Phút
Giây

  Giới thiệu về giải đấu