Giải Fc Đồng Kén Cúp Lần thứ V

loại trực tiếp | bóng đá sân 7 | Last Person | Giáo Xứ Đồng Kén, Yên Thành, Nghệ An, Việt Nam

0 / 6
7 25

Giải cho phép đăng ký trực tuyến đến hết ngày 15/01/2019

Giải đấu yêu cầu số lượng thành viên mỗi đội ít nhất là 7, nhiều nhất là 22.
Ngày
Giờ
Phút
Giây