K59 OPEN CUP

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Thanh Tung Tran An Binh Stadium

0 / 19
12 Đội 14 lượt xem

Giai đoạn đấu vòng bảng: Có 4 bảng đấu và 12 trận đấu.
Giai đoạn loại trực tiếp: Có 8 đội vượt qua vòng bảng và 7 trận đấu.

Vòng
Bảng A
1 Vòng 1
Đội #2
Chưa có lịch thi đấu
Đội #3
1 Vòng 2
Đội #1
Chưa có lịch thi đấu
Đội #3
1 Vòng 3
Đội #1
Chưa có lịch thi đấu
Đội #2
Vòng
Bảng B
1 Vòng 1
Đội #4
Chưa có lịch thi đấu
Đội #5
1 Vòng 2
Đội #6
Chưa có lịch thi đấu
Đội #4
1 Vòng 3
Đội #5
Chưa có lịch thi đấu
Đội #6
Vòng
Bảng C
1 Vòng 1
Đội #7
Chưa có lịch thi đấu
Đội #9
1 Vòng 2
Đội #8
Chưa có lịch thi đấu
Đội #9
1 Vòng 3
Đội #8
Chưa có lịch thi đấu
Đội #7
Vòng
Bảng D
1 Vòng 1
Đội #11
Chưa có lịch thi đấu
Đội #12
1 Vòng 2
Đội #10
Chưa có lịch thi đấu
Đội #12
1 Vòng 3
Đội #10
Chưa có lịch thi đấu
Đội #11
Vòng
Vòng 1
1 Bảng A
Đội #2
Chưa có lịch thi đấu
Đội #3

2 Bảng B
Đội #4
Chưa có lịch thi đấu
Đội #5

3 Bảng C
Đội #7
Chưa có lịch thi đấu
Đội #9

4 Bảng D
Đội #11
Chưa có lịch thi đấu
Đội #12

Vòng 2
1 Bảng A
Đội #1
Chưa có lịch thi đấu
Đội #3

2 Bảng B
Đội #6
Chưa có lịch thi đấu
Đội #4

3 Bảng C
Đội #8
Chưa có lịch thi đấu
Đội #9

4 Bảng D
Đội #10
Chưa có lịch thi đấu
Đội #12

Vòng 3
1 Bảng A
Đội #1
Chưa có lịch thi đấu
Đội #2

2 Bảng B
Đội #5
Chưa có lịch thi đấu
Đội #6

3 Bảng C
Đội #8
Chưa có lịch thi đấu
Đội #7

4 Bảng D
Đội #10
Chưa có lịch thi đấu
Đội #11