K59 OPEN CUP

Chia bảng đấu bóng đá sân 7 Thanh Tung Tran An Binh Stadium

0 / 19
12 Đội 14 lượt xem
Ở trạng thái Chấp nhận thì đội thi đấu sẽ không thể thay đổi được thông tin đăng ký.
Đang xét: 0| Chấp nhận: 0| Từ chối: 0| Được mời: 0| Từ chối lời mời: 0
# Tên Đội Thành viên Người liên hệ SĐT liên hệ T/g đăng ký Trạng thái
Chưa có Đội đăng ký