Giải Đấu Giao Lưu CLB Tây Nam Bộ

Loại trực tiếp | bóng đá sân 5 | | Hồ Chí Minh, Việt Nam

0 / 11
12 4324
Ở trạng thái Chấp nhận thì đội bóng sẽ không thể thay đổi được thông tin đăng ký.
Đang xét: 1| Chấp nhận: 0| Từ chối: 0| Được mời: 0| Từ chối lời mời: 0
# Tên đội Thành viên Người liên hệ SĐT liên hệ T/g đăng ký Trạng thái
1 Real Madrid 15 MyLeagueVN ********** 20:25:39 - 25/12/2018 Đang xét