Giải bóng đá Sinh viên Thanh Hoá tại phía Nam lần 4 -2023

Chia bảng đấu bóng đá sân 5 hoàng mai xuân Sân bóng An Lộc

24 / 24
10 Đội 1259 lượt xem

Giai đoạn đấu vòng bảng: Có 2 bảng đấu và 20 trận đấu.
Giai đoạn loại trực tiếp: Có 4 đội vượt qua vòng bảng và 4 trận đấu.

Vòng
Bảng A
1 Vòng 1
15:30 28/05/2023
SV NGA SƠN
1 - 2
SV NÔNG CỐNG
2 Vòng 1
16:30 28/05/2023
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
5 - 8
SV ĐÔNG SƠN
1 Vòng 2
15:30 04/06/2023
SV TRIỆU SƠN
6 - 0
SV NÔNG CỐNG
2 Vòng 2
16:30 04/06/2023
SV NGA SƠN
0 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 Vòng 3
15:30 11/06/2023
SV TRIỆU SƠN
0 - 3
SV ĐÔNG SƠN
2 Vòng 3
16:30 11/06/2023
SV NÔNG CỐNG
1 - 4
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 Vòng 4
15:30 18/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
7 - 3
SV NGA SƠN
2 Vòng 4
16:30 18/06/2023
SV TRIỆU SƠN
1 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
1 Vòng 5
16:30 25/06/2023
SV TRIỆU SƠN
4 - 3
SV NGA SƠN
2 Vòng 5
16:30 25/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
3 - 0
SV NÔNG CỐNG
Vòng
Bảng B
1 Vòng 1
15:30 28/05/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
5 - 1
SV ĐHSP KỸ THUẬT
2 Vòng 1
16:30 28/05/2023
SV ĐH BÁCH KHOA
2 - 3
SV QUẢNG XƯƠNG
1 Vòng 2
15:30 04/06/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 - 0
SV ĐH BÁCH KHOA
2 Vòng 2
16:30 04/06/2023
SV HẬU LỘC
5 - 2
SV ĐHSP KỸ THUẬT
1 Vòng 3
15:30 11/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV QUẢNG XƯƠNG
2 Vòng 3
16:30 11/06/2023
SV ĐHSP KỸ THUẬT
3 - 11
SV ĐH BÁCH KHOA
1 Vòng 4
15:30 18/06/2023
SV HẬU LỘC
1 - 1
SV ĐH BÁCH KHOA
2 Vòng 4
16:30 18/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
4 - 2
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
1 Vòng 5
15:30 25/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 Vòng 5
15:30 25/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
15 - 3
SV ĐHSP KỸ THUẬT
Vòng
Vòng 1
1 Bảng A
15:30 28/05/2023
SV NGA SƠN
1 - 2
SV NÔNG CỐNG

3 Bảng B
15:30 28/05/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
5 - 1
SV ĐHSP KỸ THUẬT

2 Bảng A
16:30 28/05/2023
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH
5 - 8
SV ĐÔNG SƠN

4 Bảng B
16:30 28/05/2023
SV ĐH BÁCH KHOA
2 - 3
SV QUẢNG XƯƠNG

Vòng 2
1 Bảng A
15:30 04/06/2023
SV TRIỆU SƠN
6 - 0
SV NÔNG CỐNG

4 Bảng B
15:30 04/06/2023
SV ĐH CÔNG NGHIỆP
2 - 0
SV ĐH BÁCH KHOA

2 Bảng A
16:30 04/06/2023
SV NGA SƠN
0 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

3 Bảng B
16:30 04/06/2023
SV HẬU LỘC
5 - 2
SV ĐHSP KỸ THUẬT

Vòng 3
1 Bảng A
15:30 11/06/2023
SV TRIỆU SƠN
0 - 3
SV ĐÔNG SƠN

3 Bảng B
15:30 11/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV QUẢNG XƯƠNG

2 Bảng A
16:30 11/06/2023
SV NÔNG CỐNG
1 - 4
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

4 Bảng B
16:30 11/06/2023
SV ĐHSP KỸ THUẬT
3 - 11
SV ĐH BÁCH KHOA

Vòng 4
3 Bảng B
15:30 18/06/2023
SV HẬU LỘC
1 - 1
SV ĐH BÁCH KHOA

2 Bảng A
15:30 18/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
7 - 3
SV NGA SƠN

1 Bảng A
16:30 18/06/2023
SV TRIỆU SƠN
1 - 3
SV THIỆU HÓA - YÊN ĐỊNH

4 Bảng B
16:30 18/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
4 - 2
SV ĐH CÔNG NGHIỆP

Vòng 5
3 Bảng B
15:30 25/06/2023
SV HẬU LỘC
6 - 1
SV ĐH CÔNG NGHIỆP

4 Bảng B
15:30 25/06/2023
SV QUẢNG XƯƠNG
15 - 3
SV ĐHSP KỸ THUẬT

1 Bảng A
16:30 25/06/2023
SV TRIỆU SƠN
4 - 3
SV NGA SƠN

2 Bảng A
16:30 25/06/2023
SV ĐÔNG SƠN
3 - 0
SV NÔNG CỐNG