Giải Bóng đá U18 Tiên Lãng lần thứ Nhất năm 2020

Hai giai đoạn | bóng đá sân 7 | Bùi Văn Tú | Sân vận động Tiên Lãng, Đường tỉnh 354, Cựu Đôi, Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam

4 / 23
10 490
Sân vận động Tiên Lãng, Đường tỉnh 354, Cựu Đôi, Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam

Bình luận