Giải bóng đá nam 7 người vui xuân năm 2020

Đấu vòng tròn | bóng đá sân 7 | Hoàng Thực | Đại Tiến, Hòa An, Cao Bằng, Việt Nam

0 / 36
9 45

Giải cho phép đăng ký trực tuyến đến hết ngày 23/01/2020

Giải đấu yêu cầu số lượng thành viên mỗi đội ít nhất là 5, nhiều nhất là 22.
Ngày
Giờ
Phút
Giây