pess 5565 cup a

Chia bảng đấu bóng đá sân 5 Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Đội 1099 lượt xem

Anh Đức 127

Người đại diện

Phùng Nguyễn Như Phong

Liên kết đội

Chưa liên kết

Số trận đã chơi

2 trận

thắng - hòa - thua

1 - 0 - 1
1 Vòng 1/8
Anh Đức 127
Chưa có lịch thi đấu
anh bo
2 Vòng 2
Chưa có lịch thi đấu
Anh Đức 127
1 - 2
Công Hổ
3 Vòng 3
Chưa có lịch thi đấu
Anh Đức 127
3 - 1
tân bo