MY HEAVEN MINI TOUR

Loại trực tiếp | bóng đá sân 5 | Trần Minh Hiếu | MY HEAVEN STADIUM

0 / 7
8 219

Có 3 vòng đấu và 7 trận đấu.

tứ kết
1
Đội #1
-
Đội #2
-
2
Đội #3
-
Đội #4
-
3
Đội #5
-
Đội #6
-
4
Đội #7
-
Đội #8
-
bán kết
1
W#1 tứ kết
-
W#2 tứ kết
-
2
W#3 tứ kết
-
W#4 tứ kết
-
chung kết
W#1 bán kết
-
W#2 bán kết
-
Vòng
#1 tứ kết
Đội #1
Chưa có lịch thi đấu
Đội #2
#2 tứ kết
Đội #3
Chưa có lịch thi đấu
Đội #4
#3 tứ kết
Đội #5
Chưa có lịch thi đấu
Đội #6
#4 tứ kết
Đội #7
Chưa có lịch thi đấu
Đội #8
#1 bán kết
W#1 tứ kết
Chưa có lịch thi đấu
W#2 tứ kết
#2 bán kết
W#3 tứ kết
Chưa có lịch thi đấu
W#4 tứ kết
#1 chung kết
W#1 bán kết
Chưa có lịch thi đấu
W#2 bán kết