Giải Bóng Đá Phong Trào Các CLB Huyện Hòa An Lần IV- 2019

Hai giai đoạn | bóng đá sân 7 | Trần Khánh Ball | Sân Bóng Đá Nhân Tạo, tt. Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng, Việt Nam

22 / 22
11 6668

Giải Bóng Đá Phong Trào Các CLB Huyện Hòa An Lần III- 2019 là giải thường niên được đứng ra tổ chức bởi Nhà Hàng Kim Tưởng, mỗi năm 1 lần trên tinh thần giao lưu học hỏi, thi đấu nhắm mục đích gắn kết tinh thần thể thao của các CLB trong Huyên Hòa An- Cao Bằng.

Hotline: 0963 993 695