Giải Bóng Đá Trung Tâm Hướng Nghiệp & GDTX Tỉnh

Hai giai đoạn | bóng đá sân 7 | Nguyễn Duy Khánh | Sân Bóng Cấp 3 Cao Xanh

0 / 13
8 135

Giai đoạn đấu vòng tròn: Có 2 bảng đấu và 12 trận đấu.
Giai đoạn loại trực tiếp: Có 2 đội vượt qua vòng bảng và 1 trận đấu.

Bảng A
Vòng
#1 Vòng 1
Đội #3
Chưa có lịch thi đấu
Đội #4
#2 Vòng 1
Đội #1
Chưa có lịch thi đấu
Đội #2
#1 Vòng 2
Đội #3
Chưa có lịch thi đấu
Đội #2
#2 Vòng 2
Đội #4
Chưa có lịch thi đấu
Đội #1
#1 Vòng 3
Đội #3
Chưa có lịch thi đấu
Đội #1
#2 Vòng 3
Đội #2
Chưa có lịch thi đấu
Đội #4
Bảng B
Vòng
#1 Vòng 1
Đội #7
Chưa có lịch thi đấu
Đội #8
#2 Vòng 1
Đội #5
Chưa có lịch thi đấu
Đội #6
#1 Vòng 2
Đội #7
Chưa có lịch thi đấu
Đội #6
#2 Vòng 2
Đội #8
Chưa có lịch thi đấu
Đội #5
#1 Vòng 3
Đội #7
Chưa có lịch thi đấu
Đội #5
#2 Vòng 3
Đội #6
Chưa có lịch thi đấu
Đội #8