Giải Bóng Đá Trung Tâm Hướng Nghiệp & GDTX Tỉnh

Hai giai đoạn | bóng đá sân 7 | Nguyễn Duy Khánh | Sân Bóng Cấp 3 Cao Xanh

0 / 13
8 137

Giải cho phép đăng ký trực tuyến đến hết ngày 25/10/2019

Giải đấu yêu cầu số lượng thành viên mỗi đội ít nhất là 7, nhiều nhất là 14.
Ngày
Giờ
Phút
Giây