Bóng đá THPT Lê Ngọc Hân lần 5

Loại trực tiếp | bóng đá sân 7 | | Số 36/670 đường Hà Huy Tập

0 / 9
10 132
Ở trạng thái Chấp nhận thì đội bóng sẽ không thể thay đổi được thông tin đăng ký.
Đang xét: 0| Chấp nhận: 0| Từ chối: 0| Được mời: 0| Từ chối lời mời: 0
# Tên đội Thành viên Người liên hệ SĐT liên hệ T/g đăng ký Trạng thái