Giải Bóng Đá Phong Trào Tranh Cúp U35 Xã B Thuận

Đấu vòng tròn | bóng đá sân 5 | Dung Quất Khu Liên hợp thể thao | Dung Quất, Bình Thuận, Bình Sơn , Quảng Ngãi

0 / 15
6 136

Có 5 vòng đấu và 15 trận đấu

Vòng
#1 Vòng 1
Đội #4
Chưa có lịch thi đấu
Đội #6
#2 Vòng 1
Đội #1
Chưa có lịch thi đấu
Đội #5
#3 Vòng 1
Đội #2
Chưa có lịch thi đấu
Đội #3
#1 Vòng 2
Đội #4
Chưa có lịch thi đấu
Đội #5
#2 Vòng 2
Đội #6
Chưa có lịch thi đấu
Đội #3
#3 Vòng 2
Đội #1
Chưa có lịch thi đấu
Đội #2
#1 Vòng 3
Đội #4
Chưa có lịch thi đấu
Đội #3
#2 Vòng 3
Đội #5
Chưa có lịch thi đấu
Đội #2
#3 Vòng 3
Đội #6
Chưa có lịch thi đấu
Đội #1
#1 Vòng 4
Đội #4
Chưa có lịch thi đấu
Đội #2
#2 Vòng 4
Đội #3
Chưa có lịch thi đấu
Đội #1
#3 Vòng 4
Đội #5
Chưa có lịch thi đấu
Đội #6
#1 Vòng 5
Đội #4
Chưa có lịch thi đấu
Đội #1
#2 Vòng 5
Đội #2
Chưa có lịch thi đấu
Đội #6
#3 Vòng 5
Đội #3
Chưa có lịch thi đấu
Đội #5