PHÁT DIỆM CUP

Loại trực tiếp | bóng đá sân 5 | Nguyễn Gia Bảo | Sân bóng Gia Viên

0 / 5
6 459

Có 3 vòng đấu và 5 trận đấu.

tứ kết
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
EMPTY
-
EMPTY
-
3
Đội #1
-
Đội #2
-
4
Đội #3
-
Đội #4
-
bán kết
1
Đội #5
-
Đội #6
-
2
W#3 tứ kết
-
W#4 tứ kết
-
chung kết
W#1 bán kết
-
W#2 bán kết
-
Vòng
#3 tứ kết
Đội #1
Chưa có lịch thi đấu
Đội #2
#4 tứ kết
Đội #3
Chưa có lịch thi đấu
Đội #4
#1 bán kết
Đội #5
Chưa có lịch thi đấu
Đội #6
#2 bán kết
W#3 tứ kết
Chưa có lịch thi đấu
W#4 tứ kết
#1 chung kết
W#1 bán kết
Chưa có lịch thi đấu
W#2 bán kết