Viên Nội Open

Loại trực tiếp | bóng đá sân 9 | | Đông Anh Post Office, tt. Đông Anh, Đông Anh, Hanoi, Vietnam

0 / 6
7 4801

Giải cho phép đăng ký trực tuyến đến hết ngày 30/11/2018

Giải đấu yêu cầu số lượng thành viên mỗi đội ít nhất là 12, nhiều nhất là 15.
Ngày
Giờ
Phút
Giây