U20 Thuận Châu 2019

hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | Phạm Việt Hoàng | Sân nhân tạo Thuận Châu

0 / 16
8 282

Giai đoạn đấu vòng tròn: Có 2 bảng đấu và 12 trận đấu.
Giai đoạn đấu loại trực tiếp: Có 4 đội vượt qua vòng bảng và 4 trận đấu.

Bảng A
Vòng
#1 Vòng 1
Đội #1
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #4
#2 Vòng 1
Đội #2
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #3
#1 Vòng 2
Đội #1
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #3
#2 Vòng 2
Đội #4
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #2
#1 Vòng 3
Đội #1
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #2
#2 Vòng 3
Đội #3
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #4
Bảng B
Vòng
#1 Vòng 1
Đội #7
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #8
#2 Vòng 1
Đội #5
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #6
#1 Vòng 2
Đội #7
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #6
#2 Vòng 2
Đội #8
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #5
#1 Vòng 3
Đội #7
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #5
#2 Vòng 3
Đội #6
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #8