U20 Thuận Châu 2019

hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | Phạm Việt Hoàng | Sân nhân tạo Thuận Châu

0 / 16
8 282

Có 3 vòng đấu và 4 trận đấu.

bán kết
1
W#1 Bảng A
-
W#2 Bảng B
-
2
W#2 Bảng A
-
W#1 Bảng B
-
chung kết
W#1 bán kết
-
W#2 bán kết
-
tranh hạng ba
Tranh hạng ba
L#1 Bán Kết
-
L#2 Bán Kết
-
Vòng đấu
#1 bán kết
W#1 Bảng A
Chưa cập nhật lịch thi đấu
W#2 Bảng B
#2 bán kết
W#2 Bảng A
Chưa cập nhật lịch thi đấu
W#1 Bảng B
#1 tranh hạng ba
L#1 Bán Kết
Chưa cập nhật lịch thi đấu
L#2 Bán Kết
#1 chung kết
W#1 bán kết
Chưa cập nhật lịch thi đấu
W#2 bán kết