U20 Thuận Châu 2019

Hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | Phạm Việt Hoàng | Sân nhân tạo Thuận Châu

0 / 16
8 407

Giải cho phép đăng ký trực tuyến đến hết ngày 25/07/2019

Giải đấu yêu cầu số lượng thành viên mỗi đội ít nhất là 7, nhiều nhất là 14.
Ngày
Giờ
Phút
Giây