U15 league

đấu vòng tròn | bóng đá sân 5 | | Sân bóng bóng đá quí sơn phước an

0 / 28
8 151

T H B = Thắng - Hòa - Bại

Quy tắc xếp hạng
# Đội Số trận T - H - B Hiệu số Điểm / Lịch Sử Đấu
1 Đội #1 0 0 - 0 - 0 0/0 0 0/0
2 Đội #2 0 0 - 0 - 0 0/0 0 0/0
3 Đội #3 0 0 - 0 - 0 0/0 0 0/0
4 Đội #4 0 0 - 0 - 0 0/0 0 0/0
5 Đội #5 0 0 - 0 - 0 0/0 0 0/0
6 Đội #6 0 0 - 0 - 0 0/0 0 0/0
7 Đội #7 0 0 - 0 - 0 0/0 0 0/0
8 Đội #8 0 0 - 0 - 0 0/0 0 0/0