U15 league

Đấu vòng tròn | bóng đá sân 5 | | Sân bóng bóng đá quí sơn phước an

0 / 28
8 192

T H B = Thắng - Hòa - Bại

Quy tắc xếp hạng
# Tên đội Số trận T - H - B Hiệu số / Điểm Lịch sử đấu
1 Đội #1 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
2 Đội #2 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
3 Đội #3 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
4 Đội #4 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
5 Đội #5 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
6 Đội #6 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
7 Đội #7 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0
8 Đội #8 0 0 - 0 - 0 0 / 0 0/0 0