Cúp du học sinh misso Việt Nam

loại trực tiếp | bóng đá sân 7 | Hiệp Phạm | Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam

0 / 11
12 165

Có 4 vòng đấu và 11 trận đấu.

vòng 1/8
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
EMPTY
-
EMPTY
-
3
EMPTY
-
EMPTY
-
4
EMPTY
-
EMPTY
-
5
Đội #1
-
Đội #2
-
6
Đội #3
-
Đội #4
-
7
Đội #5
-
Đội #6
-
8
Đội #7
-
Đội #8
-
tứ kết
1
Đội #9
-
Đội #10
-
2
Đội #11
-
Đội #12
-
3
W#5 vòng 1/8
-
W#6 vòng 1/8
-
4
W#7 vòng 1/8
-
W#8 vòng 1/8
-
bán kết
1
W#1 tứ kết
-
W#2 tứ kết
-
2
W#3 tứ kết
-
W#4 tứ kết
-
chung kết
W#1 bán kết
-
W#2 bán kết
-
Vòng đấu
#5 vòng 1/8
Đội #1
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #2
#6 vòng 1/8
Đội #3
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #4
#7 vòng 1/8
Đội #5
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #6
#8 vòng 1/8
Đội #7
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #8
#1 tứ kết
Đội #9
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #10
#2 tứ kết
Đội #11
Chưa cập nhật lịch thi đấu
Đội #12
#3 tứ kết
W#5 vòng 1/8
Chưa cập nhật lịch thi đấu
W#6 vòng 1/8
#4 tứ kết
W#7 vòng 1/8
Chưa cập nhật lịch thi đấu
W#8 vòng 1/8
#1 bán kết
W#1 tứ kết
Chưa cập nhật lịch thi đấu
W#2 tứ kết
#2 bán kết
W#3 tứ kết
Chưa cập nhật lịch thi đấu
W#4 tứ kết
#1 chung kết
W#1 bán kết
Chưa cập nhật lịch thi đấu
W#2 bán kết