Giải bóng đá truyền thống Viện Điện Tử Viễn Thông tranh Cup E-corp

hai giai đoạn | bóng đá sân 7 | | Sân vận động Bách Khoa, Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

28 / 52
24 12086
Chưa có thành viên của giải đấu.Bình luận