U19 Juventus Icon

Duy Anh 0913102711 [email protected] 6 người cao cấp Chưa cập nhật Bóng đá
Giới thiệu

Đội bóng có 6 thành viên:

kestrel Cloud9 5766170  

Andrew Garrick 6238712 

Nguyễn Đức Minh 3137814 

Bao Long 6488571 

Khoa Anh Nguyen 6286530 

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật