Fut7Blogging

Đặng Đình MInh Đức - - 6 người vui Chưa cập nhật Fantasy Premier League
Giới thiệu

hello ae, chúng mình là Fut7Blogging. Mong muốn của chúng mình là cọ sát với ae chơi Fpl trên toàn Việt Nam còn mục đích là có bữa lẩu free. 

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật