Fantasy Văn Minh

Dương Vũ Long 0917148592 [email protected] 5 người vui 20-25 Fantasy Premier League
Giới thiệu

Fantasy vui là chính, được tiền thì vui quá :))

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 21:00 - Thứ 7
Quận Tân Bình, TPHCM