Humble Chú Tư

Nguyen Minh Trung 0902520012 [email protected] 8 người vui 25-30 Fantasy Premier League
Giới thiệu

Team được ghép từ 4 fan Ars và 1 fan Chel từ 2 teams Chú Tư và Be Humble đến từ hệ thống giải đấu FPL team 5v5 danh giá Việt Nam OPEN. Mục tiêu tham gia là thêm một kênh để thịt luộc các team OPEN khác :D

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Việt Nam