Timo Woodner

Nguyễn Việt Anh 0982506665 [email protected] 5 người vui >30 Bóng đá
Giới thiệu

Đội hình vui nhất MyLeague ^^

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Ngõ 106, Trịnh Đình Cửu, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội