FC QUẢNG BÌNH

Văn Giang Phan - [email protected] 20 người chuyên nghiệp 20-25 Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 09:30 - Chủ Nhật 14:00 - Chủ Nhật
Kitakyūshū, Fukuoka, Nhật Bản