Thông tin đội

FC NNB
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chiba, Nhật Bản
Người liên hệ : nguyễn thành trung
Trình độ : bán chuyên nghiệp
Độ tuổi : >30
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0939993828
Giới thiệu Chưa cập nhật