Thông tin đội

FC ĐẠI TÂN DƯƠNG
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 19:21 - Chủ Nhật
87 Thạnh Lộc 16, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người liên hệ : KING'S SPORT
Trình độ : trung cấp
Độ tuổi : 20-25
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0398444433
Giới thiệu Chưa cập nhật