Thông tin đội

KHUNG TRẦN TỨ ĐẠI
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Lê Qúy
Trình độ : trung cấp
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0358997899
Giới thiệu Chưa cập nhật