Thông tin đội

Danh Vũ Phát FC
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 07:23 - Thứ 2
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Minh Hùng
Trình độ : trung cấp
Độ tuổi : 20-25
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0356641206
Giới thiệu

Vui vẻ là chính