Thông tin đội

vu group ae 38
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Misato, Saitama, Nhật Bản
Người liên hệ : tấn thành
Trình độ : cao cấp
Độ tuổi : 20-25
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0333800993
Giới thiệu Chưa cập nhật