Thông tin đội

Fc ae 38
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Sỹ tuấn
Trình độ : vui
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0333800993
Giới thiệu Chưa cập nhật