Thông tin đội

FC_Gia Đình
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Người liên hệ : Ng Đức
Trình độ : cao cấp
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0833929898
Giới thiệu Chưa cập nhật