Thông tin đội

Tượng Sơn FC
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Thế Anh
Trình độ : bán chuyên nghiệp
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0386230488
Giới thiệu Chưa cập nhật