Thông tin đội

FC CƠM NẮM
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Thảo Tây Jp
Trình độ : bán chuyên nghiệp
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0962988355
Giới thiệu Chưa cập nhật