Thông tin đội

TOGANE FC
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chiba, Nhật Bản
Người liên hệ : Lý Thư Thảo
Trình độ : chuyên nghiệp
Độ tuổi : >30
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 07036695998
Giới thiệu Chưa cập nhật