Thông tin đội

Fc Thể Thao
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Nhật Tài
Trình độ : trung cấp
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0981031303
Giới thiệu Chưa cập nhật