ITC FC

Hoàng Đình Hân - - 20 người khác Chưa cập nhật Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Sân bóng Thành Lâm, Ngõ 3 Tôn Thất thuyết, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam