FC Manucians

Sơn Hải 0357953666 [email protected] 20 người vui 25-30 Bóng đá
Giới thiệu

Đội thành lập được 5 năm rồi toàn mọi người Fan Mu trình độ Trung Bình Yếu - Yếu . Ít đi đá với nhau đội bóng toàn thành viên hiền lành nhất ạ. Lứa tuổi sinh năm 1990-1992-1995-2000-2002

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam