Hoàng Long FC

Nguyễn Nhân Thành - - 15 người trung cấp 25-30 Bóng đá

Danh sách đội hình

# Tên đội hình Số lượng người Sơ đồ thi đấu Ngày tạo Thao tác
8745 Hoàng Long FC 7 2-3-1 09:30:38
12-08-2023
Chi tiết