Thông tin đội

FC. Liên Quân
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
Người liên hệ : Bin Nguyễn
Trình độ : vui
Độ tuổi : 25-30
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695