Thông tin đội

11A2+4+7
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Minh Thái
Trình độ : vui
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0984343707
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695