Thông tin đội

12A2+3+8
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Phạm Văn Đức
Trình độ : vui
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0985727534
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695